#dự thảo luật công chứng (sửa đổi)

Phát triển ổn định, bền vững các tổ chức hành nghề công chứng
16:21 01/04/2024

Cho ý kiến về dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề pháp luật sáng 1.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, bỏ quy hoạch không có nghĩa là không có quản lý. Do đó, cần nghiên cứu quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề công chứng.