Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu - ngày bầu cử sớm

(ĐBNDO)– Bầu cử sớm hơn theo quy định, ngay từ những giờ đầu sáng ngày 15.5, cử tri Tà Tổng đã tập trung về điểm bầu cử số 1 tại Trường tiểu học Tà Tổng để thực hiện quyền bầu cử ĐBQH và HĐND của mình.
Cử tri hồ hởi, phấn khởi thực hiện quyền công dâncủa mình. Ngày bầu cử- ngày hội của niềm tin rạng ngời trên mỗi khuôn mặt.