Nhiều tồn tại cần khắc phục ở Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

- Thứ Ba, 17/01/2023, 10:59 - Chia sẻ

Diện tích rất nhỏ so với quy mô phục vụ, không có khu vực tư vấn riêng cho bệnh nhân, chưa bảo đảm điều kiện bảo quản thuốc… là những thiếu sót tại Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) chỉ rõ.

Nhiều thiếu sót tại Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa -0
Nhiều thiếu sót tại Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh ITN. 

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và tuân thủ các GPs tại tỉnh Khánh Hòa, của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế chỉ ra một loạt thiếu sót của Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (nhà thuốc).

Cụ thể, nhà thuốc có diện tích nhỏ (12m2) dẫn đến khu vực trưng bày, bảo quản thuốc có diện tích rất nhỏ so với quy mô phục vụ của bệnh viện (1.200 giường bệnh). Vị trí nhà thuốc nằm trên đường dẫn vào Khu khám bệnh dịch vụ, không tách biệt với các hoạt động khác, không phù hợp quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT.

Nhà thuốc cũng không có khu vực tư vấn riêng cho bệnh nhân (chỉ là ô cửa mở từ trong vị trí nhà thuốc ra bên ngoài). Bệnh nhân có nhu cầu tư vấn phải đứng tại hành lang đi lại của Khoa khám bệnh dịch vụ dẫn đến không bảo đảm hiệu quả tư vấn cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nhà thuốc chưa bảo đảm điều kiện bảo quản theo yêu cầu của thuốc. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, tủ lạnh của nhà thuốc bảo quản 4 thuốc có yêu cầu nhiệt độ bảo quản ghi trên nhãn là từ 2 – 80C. Trích xuất dữ liệu nhiệt kế tự ghi thể hiện giá trị nhiệt độ tối thiểu -3,20C, tối đa 24,80C (nhiều giá trị nằm ngoài khoảng từ 2 – 80C).

Dữ liệu theo dõi liên tục bằng nhiệt kế tự ghi chỉ truy xuất được dữ liệu từ 26.8.2021 – 25.7.2022, sau 25.7.2022 đến thời điểm kiểm tra, Đoàn Thanh tra không truy xuất được dữ liệu. Do đó, Đoàn Thanh tra chưa có đủ bằng chứng xác định các thuốc này có bảo quản đúng điều kiện hay không. Tuy nhiên, Nhà thuốc đã chủ động đề xuất xin tự hủy các thuốc này để bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Trong việc báo cáo thuốc kiểm soát đặc biệt, nhà thuốc thực hiện chưa đúng mẫu. Theo đó, nhà thuốc báo cáo Sở Y tế Khánh Hòa về xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện 6 tháng và hàng năm. Báo cáo được thực hiện gộp vào báo cáo của Bệnh viện, không đúng theo biểu mẫu quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng đối với thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện của nhà thuốc cũng không đúng biểu mẫu theo sổ quy định tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2017 về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, nhà thuốc đã cài đặt phần mềm kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc, tuy nhiên chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu vào phần mềm.

Cục Quản lý dược yêu cầu, nhà thuốc cần rà soát, có biện pháp khắc phục những tồn tại trên, lập báo cáo gửi về Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa trước ngày 23.1.2023 để Sở tổng hợp báo cáo Cục Quản lý dược.

Đáng chú ý, Kết luận thanh tra của Cục Quản lý dược chỉ rõ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tự tổ chức nhà thuốc bệnh viện và được Sở Y tế Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, song lại cho thuê mặt bằng, liên doanh, liên kết để đơn vị tư nhân khác mở nhà thuốc tư nhân trong khuôn viên bệnh viện. Điều này không phù hợp với quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.

Theo đó, đối với bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trừ các bệnh viện chuyên khoa tâm thần, điều dưỡng, phục hồi chức năng tuyến tỉnh, Giám đốc bệnh viện phải tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc. Kể từ ngày 10.6.2011, khuyến khích các bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện tuyến tỉnh đang tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc theo hình thức liên doanh, liên kết chuyển sang hình thức tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc.

Thiên An
#