Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long được bầu làm Chủ tịch Hội Y tế tư nhân tỉnh Bắc Giang

- Thứ Ba, 21/11/2023, 14:58 - Chia sẻ

Ngày 21.11, Hội Y tế tư nhân (YTTN) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long được bầu làm Chủ tịch Hội.

Tham dự Đại hội có GS. TS Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và một số hiệp hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Vận động thành lập Hội YTTN tỉnh, từ đơn vị YTTN đầu tiên được thành lập năm 2002, đến nay, toàn tỉnh có 14 bệnh viện tư nhân với 1.013 giường bệnh, chiếm 13,8% tổng số giường bệnh; 627 phòng khám, trong đó có 22 phòng khám đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Hầu hết các bệnh viện, phòng khám được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm chất lượng; nhiều bệnh viện đã đầu tư thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, điều trị, hệ thống YTTN thu hút nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đến làm việc, cộng tác; một số bệnh viện thực hiện được kỹ thuật cao như: Hồi sức cấp cứu, phẫu thuật chấn thương, tán sỏi ngoài cơ thể…

Ngày 22.8.2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội YTTN tỉnh. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long được bầu làm Chủ tịch Hội Y tế tư nhân tỉnh Bắc Giang -0
Ban Chấp hành Hội YTTN tỉnh khóa I ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Trước Đại hội lần thứ I, Hội đã vận động được 31 hội viên tổ chức là các bệnh viện, phòng khám, công ty dược và 26 hội viên cá nhân là bác sĩ, người lao động hoạt động trong lĩnh vực YTTN tham gia.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, thông qua điều lệ, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động; hoàn chỉnh nội dung điều lệ. Quan tâm tập hợp hội viên; tổ chức trao đổi kinh nghiệm đầu tư, quản lý; nâng cao nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Quá trình hoạt động, Hội có trách nhiệm đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, Hội YTTN tỉnh được thành lập đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trở thành mái nhà chung của những người làm YTTN.

Đại hội bầu 27 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội YTTN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội YTTN tỉnh khóa I bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long được bầu làm Chủ tịch Hội YTTN tỉnh khóa I.

Cao Kỳ
#