Bộ Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06

- Thứ Tư, 10/07/2024, 13:21 - Chia sẻ

Thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực tham gia, triển khai các hoạt động của Đề án 06 gắn với công tác chuyển đổi số y tế. Đẩy mạnh sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID trong chuyển tuyến khám, chữa bệnh, dự kiến liên thông dữ liệu chẩn đoán hình ảnh trong chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT.

Nhiều hoạt động của Đề án gắn với chuyển đổi số y tế

Theo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), kế hoạch năm 2024 của Bộ Y tế có 31 nhiệm vụ trọng tâm, thuộc 6 nhóm. Trong đó, có 26 nhiệm vụ có thời gian hoàn thành, 5 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Bộ Y tế được giao thêm 8 nhiệm vụ, đều có thời gian hoàn thành. Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, 30 nhiệm vụ đang triển khai.

Đồng thời, trong thông báo kết luận hội nghị giao ban của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 5.2024 số 2513/TB-TCTTKDA ngày 16.5.2024 cho thấy, Bộ Y tế có 8 nhiệm vụ được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Kết quả thực hiện, đối với công tác chỉ đạo điều hành, Bộ Y tế đã hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2024 của Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30.10.2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; xây dựng lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân phục vụ triển khai Đề án 06/CP, trong đó bao gồm các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân Bộ Y tế đã được giao tại các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017-2018; tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh thông tin cho công chức, viên chức trên phần mềm đào tạo trực tuyến.

Đối với công tác hoàn thiện thể chế, Bộ Y tế đã thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, phục vụ triển khai Đề án 06/CP. Bộ Y tế đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa đối với 54/73 TTHC, còn 19 TTHC phải thực hiện.

Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định 104 của Chính phủ: Bộ Y tế phải công bố, công khai hoặc sửa đổi, bổ sung 34 TTHC liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, hiện đã thực thi được 22 TTHC; còn 12 TTHC phải chờ sửa văn bản quy phạm pháp luật tại 2 Nghị định, 1 Thông tư liên tịch.

Liên quan đến TTHC, Bộ Y tế cho hay, việc thực hiện phân cấp trong giải quyết TTHC còn gặp một số khó khăn vướng mắc, đặc biệt là các TTHC trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, khám, chữa bệnh đặt ra yêu cầu phải sửa từ các văn bản Luật nên đòi hỏi nhiều thời gian từ việc trình Quốc hội thông qua Luật và xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Một số phương án đơn giản hóa TTHC mà các TTHC này lại quy định tại các Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và các bộ, ngành nên việc thực hiện sửa đổi bổ sung các văn bản này cũng không thể thực hiện ngay được...

Bộ Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị  -0
Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người dân theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân. Ảnh: BH

Phối hợp đẩy mạnh hồ sơ sức khỏe điện tử

Đối với việc triển khai giấy chuyển tuyến BHYT và giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID, Bộ Y tế đã đề nghị triển khai thí điểm trên toàn quốc sử dụng VNeID hoặc Căn cước công dân gắn chíp để thực hiện thủ tục khám lại, chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT, không yêu cầu người bệnh xuất trình các giấy tờ bắt đầu từ ngày 1.7.2024. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Cùng với đó, nhóm nhiệm vụ phục vụ phát triển công dân số triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID. Theo đó, mỗi người dân sẽ có 1sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID tiến tới kết nối, liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế, tạo thuận lợi cán bộ y tế trong chẩn đoán, điều trị bệnh, người dân theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân.

Riêng về triển việc khai hồ sơ sức khỏe điện tử, nhận thấy rõ vai trò, lợi ích của hồ sơ sức khỏe điện tử đối với công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đã phối hợp với UBND TP. Hà Nội, Bộ Công an, BHXH Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thí điểm tại TP. Hà Nội. Trong đó, Bộ Y tế đã hỗ trợ việc thiết lập hồ sơ sức khỏe thông qua ban hành văn bản, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh chuyển dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu cho TP. Hà Nội.

Sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, tháng 10.2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4026/QĐ-BYT quy định các trường thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị ứng dụng VNeID thí điểm trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm 48 trường thông tin; đồng thời tích cực phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá thành công của TP. Hà Nội, để triển khai rộng rãi trên toàn quốc, ngày 21.5.2024, Bộ Y tế đã ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VneID tại Quyết định số 1332/QĐ-BYT. Văn bản này tạo hành lang pháp lý, hướng dẫn cụ thể các các địa phương triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VneID, trong đó có quy định 46 trường thông tin và nội dung thông tin hiển thị trên sổ.

Đến nay, Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an và các địa phương, đơn vị liên quan đang mở rộng hỗ trợ các địa phương khác triển khai thiết lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ngãi... Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID trong chuyển tuyến khám chữa bệnh, dự kiến liên thông dữ liệu chẩn đoán hình ảnh trong chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT. 

Thái Yến
#