Sửa đổi chỉ tiêu thông tin khai báo xuất nhập cảnh, quá cảnh của phương tiện 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2018/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông.

Theo đó, nội dung sửa đổi quan trọng nhất tại dự thảo Thông tư là tại Điều 3 - Chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ. Dự thảo thông tư sẽ hướng dẫn cụ thể các chỉ tiêu thông tin khai báo đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với từng cửa khẩu (đường hàng hải; đường không; đường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa). Đối với mỗi loại cửa khẩu, các chỉ tiêu thông tin cần khai báo đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được hướng dẫn chi tiết tại từng phụ lục riêng.


Hàng hoá XNK tại cảng Hải Phòng

Đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển sẽ có phụ lục riêng hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu thông tin thực hiện khai báo thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo làm thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường hàng hải; đường hàng không; đường bộ, phương tiện vào khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ để giao nhận hàng; đường sắt; biên giới đường thủy nội địa cũng được hướng dẫn chi tiết các nội dung cần khai báo.

Được biết, trong quá trình hoàn thiện dự thảo thông tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan. Sau khi nghiên cứu nhiều ý kiến của các bộ, ngành đã nhất trí với các nội dung dự thảo, chẳng hạn như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông…

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng ghi nhận nhiều ý kiến góp ý. UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị sửa tiêu chí “cửa khẩu tái xuất/tái nhập” (Phụ lục III) và cửa khẩu tái xuất (Mẫu số 16), cửa khẩu tái nhập (mẫu số 17) thành “cửa khẩu dự kiến tái xuất/tái nhập”. Bởi có một số trường hợp tại giấy phép liên vận (Transit) cho phép phương tiện hoạt động ở nhiều cặp cửa khẩu, do đó nếu đây là tiêu chí bắt buộc sẽ không phù hợp khi người điều khiển phương tiện khai báo tạm nhập, tái xuất ở cửa khẩu này nhưng tái xuất, tái nhập ở cửa khẩu khác.

Hiện nay, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2018/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông vẫn đang được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan.

Linh Cao

Video New - Giải đáp pháp luật

Thời tiết - Giải đáp pháp luật

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
20,8°С
TP. Hồ Chí Minh
29,1°С
TP. Hạ Long
23,7°С
Nha Trang
27,2°С
Vũng Tàu
27,3°С