Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Thứ Tư, 10/07/2024, 16:44 - Chia sẻ

Ngày 10.7, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe đồng chí đại diện Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; ý kiến trao đổi giữa các đồng chí thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các đồng chí trong Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát biểu tổng kết buổi khảo sát, làm việc.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông -0
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc làm việc. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông. Mặc dù trong điều kiện bối cảnh khó khăn, thách thức nổi lên gay gắt, hoạt động phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài, góp phần tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia được tích cực triển khai, bước đầu tạo điều kiện phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời tạo thuận lợi hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam để vươn ra thế giới. Hạ tầng số được phát triển đồng bộ phục vụ chuyển đổi số quốc gia và dẫn dắt phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tiến tới phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông -0
Quang cảnh cuộc làm việc. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Với hơn 70.000 doanh nghiệp công nghệ số, công nghiệp công nghệ thông tin - tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số. An toàn không gian mạng quốc gia được bảo đảm, tạo điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công, tạo lập niềm tin số, tự chủ để bảo đảm sự thịnh vượng trên không gian mạng.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông -0
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Kinh tế số đã phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh mới, mở ra các thị trường mới, tạo thêm nhiều nhu cầu việc làm mới, trở thành động lực mới cho nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội số. Công tác truyền thông, báo chí tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông -0
Thành viên Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại cuộc làm việc. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông -0
Thứ trưởng Phan Tâm trình bày báo cáo đề xuất về lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, gợi mở một số vấn đề mà Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chuẩn hóa quy trình làm việc, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo TTXVN
#