Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

- Thứ Sáu, 17/11/2023, 19:13 - Chia sẻ

Sáng 17.11, tại thành phố Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nêu rõ, trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị - kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, báo chí Trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận, đã tích cực thông tin sâu sắc những nội dung nghiên cứu chính trị, phân tích, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với lợi thế thông thạo và bám sát địa bàn, báo chí địa phương luôn là những người nhanh chóng phát hiện vấn đề, kịp thời xử lý các điểm nóng, gióng hồi chuông cảnh báo, đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, phản bác các thế lực thù địch, góp phần tạo sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

"Các giải báo chí về xây dựng Đảng, cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới được phát động thời gian qua thu hút rất đông nhà báo, cộng tác viên tham gia, thể hiện rõ tư duy sắc bén, trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của người làm báo đối với công tác xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Nhấn mạnh như vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị, trong bối cảnh mới, báo chí cần có sự đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa khi các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch không ngừng thay đổi, phức tạp, khó lường. Các ấn phẩm cần kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống", "xây" là tập trung củng cố nền tảng bên trong, còn "chống" là việc ngăn chặn những tác động tiêu cực bên ngoài. Các sản phẩm truyền thông cần được tổ chức sản xuất, xuất bản đa dạng, chuyên nghiệp hơn, không chỉ đơn thuần là các bài viết, bài nói, mà còn là những clip, video đa phương tiện tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước một cách sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Bên cạnh các trang báo điện tử, các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống sử dụng các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa nội dung tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò xung kích của báo chí - truyền thông trong nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đại biểu cũng nêu bật yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan báo chí hiện nay; những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của từng đơn vị, địa phương; làm rõ các kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tiễn đấu tranh.

Hội nghị cũng đã phân tích, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giải pháp thiết thực trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số nhằm xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao các tham luận có chất lượng, ý kiến trao đổi trách nhiệm, sâu sắc của Hội Nhà báo 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các tham luận tập trung vào những kinh nghiệm thực tế của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những khó khăn, thách thức đối với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh chống các thế lực thù địch; nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được chia sẻ, nhiều giải pháp thiết thực được rút ra từ thực tiễn dấn thân của nhà báo, hội viên, từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số trong tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thanh Chi
#