Nhịp cầu

Sử dụng đúng mục đích vốn vay giảm nghèo  

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Si Ma Cai, Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020, huyện Si Ma Cai được tỉnh phân bổ 9.180 triệu đồng để nâng cấp sửa chữa công trình xây dựng cơ bản tại xã, thôn bản và cho vay vốn ủy thác thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Trên thực tế, 100% các hộ được vay vốn đúng đối tượng; các hộ vay vốn cơ bản có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Lãi suất cho vay theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg chỉ bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ, thời hạn vay tối đa 10 năm. Vì vậy, chính sách đã đem đến cơ hội cho người nghèo có thêm nguồn vốn vay lãi suất thấp, ổn định trong nhiều năm, nếu hộ nghèo có phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp sẽ là cơ hội lớn để thoát nghèo. Điển hình như xã Nàn Sán, đầu năm 2019 có 17 hộ vay vốn để mua 36 con trâu sinh sản, đến nay số trâu sinh sản đã sinh thêm 10 nghé con, các gia đình rất phấn khởi vì có thêm một gia tài không nhỏ…

Bên cạnh kết quả đạt được, giám sát nội dung này, Ban Dân tộc HĐND huyện Si Ma Cai đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, tồn tại. Đó là: Trong thực hiện nguồn vốn nâng cấp, sửa chữa công trình cơ sở hạ tầng thôn bản, mặc dù số công trình đầu tư không nhiều nhưng sau bàn giao đưa vào sử dụng đã bắt đầu hỏng một số hạng mục, nhất là công trình cấp nước sinh hoạt tập trung.

Nguyên nhân được xác định một phần do trong thi công chưa có sự phối hợp giám sát thường xuyên của người dân, quá trình khai thác sử dụng cũng chưa có sự phối hợp chặt chẽ của người dân. Đối với chính sách cho vay vốn mặc dù có thời hạn vay dài, lãi suất cho vay thấp xong danh sách cho vay vốn phải điều chỉnh nhiều lần. Một số hộ dân sau khi vay vốn, sử dụng không đúng phương án sản xuất, kinh doanh theo cam kết và đã có 7 hộ vay vốn khi nhóm hộ phát hiện sử dụng vốn không đúng mục đích và bị thu hồi 647 triệu đồng…

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh tiếp tục nghiên cứu chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020 - 2025 cho các huyện khó khăn, trong đó có huyện Si Ma Cai, đặc biệt là giao vốn đầu tư, nâng cấp các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thôn bản theo Đề án UBND huyện đã xây dựng. Phòng Dân tộc huyện, UBND các xã được hưởng lợi dự án nâng cấp các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cần chủ động chỉ đạo đơn vị thi công cùng người dân tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, bảo hành công trình sau đầu tư theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ công trình sau đầu tư, đưa vào sử dụng. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động phối hợp với UBND các xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm tạo ra lợi nhuận để giảm nghèo bền vững, đúng với mục tiêu chính sách đã ban hành. Đây cũng chính là những nội dung Ban Dân tộc HĐND huyện đã kiến nghị để tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

HÀ THIỆP