Sự đóng góp của cộng đồng

Cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS đã giành được những thành tựu đáng khích lệ với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều ban ngành, sự quan tâm của chính phủ, sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Dự án Thành phần VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS là một minh chứng cho sự đóng góp của các tổ chức quốc tế đối với cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Những đóng góp của dự án không chỉ ở những địa bàn "nóng", khu vực thành thị mà dự án còn có mặt ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất...