Theo dòng sự kiện

Sự điều chỉnh cần thiết 

Xem với cỡ chữ
Bắt đầu từ sáng qua, các Phiên họp thường kỳ của UBTVQH sẽ chỉ mở 5 phút đầu của mỗi phiên họp để phóng viên báo chí tác nghiệp. Thay vào đó, trong từng ngày diễn ra Phiên họp sẽ có 2 thông cáo được phát ra, một thông tin về nội dung họp sáng và một về nội dung phiên họp chiều gửi đến các cơ quan báo chí. Các thông cáo này cũng đồng thời được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của QH (quochoi.vn) để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng của báo chí.

Đây là một trong những thay đổi về cách thức tổ chức, tiến hành các phiên họp của UBTVQH với mong muốn thông tin về các hoạt động của cơ quan thường trực của QH đến với cử tri và nhân dân ngày càng chính xác, chuyên nghiệp hơn.

Trước đó, liên quan đến thời gian tổ chức phiên họp, thực hiện chỉ đạo của UBTVQH, ngày 9.6 vừa qua, Tổng Thư ký QH đã ra Thông báo, cho biết, “trong thời gian tới, UBTVQH sẽ kiên quyết thực hiện đúng quy định về thời điểm bắt đầu phiên họp UBTVQH”. Theo quy định, phiên họp thường kỳ của UBTVQH được bắt đầu vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch QH quyết định (Điều 6, Nghị quyết số 27/2012/QH13 của QH và Điều 6 Quy chế làm việc của UBTVQH).

Việc cố định thời gian tổ chức phiên họp của UBTVQH sẽ giúp các thành viên UBTVQH cũng như các cơ quan hữu quan chủ động bố trí, sắp xếp thời gian để tham dự họp đầy đủ; nghiên cứu kỹ tài liệu, qua đó góp phần xem xét, quyết định hiệu quả các nội dung được báo cáo ra UBTVQH. UBTVQH cũng kiên quyết yêu cầu hạn chế tối đa việc điều chỉnh chương trình (nội dung, thời gian) sau khi Chủ tịch QH quyết định triệu tập phiên họp (chậm nhất 7 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp), tránh tình trạng sát đến ngày khai mạc, hoặc trong thời gian tiến hành phiên họp mới đề nghị điều chỉnh chương trình như thời gian vừa qua.

Trở lại với việc điều chỉnh cách thức báo chí tác nghiệp tại các phiên họp của UBTVQH, trong ngày đầu tiên áp dụng, cũng có một số phóng viên băn khoăn với sự thay đổi này. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, đây là sự thay đổi “thụt lùi” trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của QH, cụ thể là phiên họp của UBTVQH...

Song nếu nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và toàn diện hơn, thì sẽ thấy sự điều chỉnh ấy là cần thiết. Thực tế, nhiều trường hợp, sự tham dự, theo dõi của báo chí khiến các thành viên của UBTVQH ngại trao đổi, hoặc phát biểu không hết ý, nhất là với những thông tin (theo quy định của pháp luật) thuộc bí mật, thậm chí tối mật, có lúc vô tình được đề cập. Thường thì, ngay sau những phát biểu như vậy, Tổng Thư ký QH, hoặc cơ quan phụ trách thông tin - báo chí của VPQH, cũng phải gặp gỡ báo chí để yêu cầu không đưa thông tin đó, vì lợi ích chung. 

Đôi lúc, việc một số báo giật tít mạnh mẽ, đặt những phát biểu cụ thể ra khỏi văn cảnh của nó, cũng có thể khiến công chúng hiểu khác đi về nội dung chính được bàn thảo. Những ví dụ rất cụ thể, ngôn ngữ ví von trực diện, sinh động khi đưa lên mặt báo có thể tạo ấn tượng mạnh nhưng có khi lại xa với vấn đề căn cốt được tập trung trí tuệ xây dựng. Trong trường hợp đó, một thông cáo báo chí đầy đủ, kỹ lưỡng, chắt lọc từ phiên họp những phát biểu trách nhiệm, “đến nơi đến chốn” mà không nghĩ bị cắt xén, hiểu sai là phương án hợp lý.

Nội dung đưa ra trình tại UBTVQH chủ yếu sẽ trình ra QH tại các kỳ họp. Trong đó, có những nội dung đang trong giai đoạn “cày vỡ”, xây dựng dự thảo... Đây cũng là bước chuẩn bị vô cùng quan trọng. Do vậy, việc kỹ lưỡng, chặt chẽ và khoa học trong cách thức tổ chức, tiến hành các phiên họp của UBTVQH là điều kiện để góp phần nâng cao chất lượng các nội dung sẽ trình ra QH tại các kỳ họp.

Những thay đổi đã được cân nhắc kỹ và tuy có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tác nghiệp của phóng viên, nhưng vì lợi ích chung, cần phải hiểu cho thấu đáo để thực hiện.

Lam Giang