Sơn La gặp mặt người ứng cử Đaị biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026