Sơn La: Bổ sung dự toán chi trả cho đối tượng khó khăn do đại dịch 

Xem với cỡ chữ

Tai phiên họp lần thứ tư mới đây, Thường trực HĐND tỉnh Khóa XV đã nhất trí bổ sung dự toán cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 6 huyện, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt để chi trả cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, kinh phí tạm ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021. Giao UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất đính chính biểu kèm theo Nghị quyết số 97 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 70 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021...

T. HÍNH