Nhịp cầu

Sớm rà soát các công trình cấp nước sinh hoạt 

Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo, tổng số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 là 122 công trình, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 449 tỷ đồng, vốn đã bố trí đạt 76%. Trong đó, tổng số dự án do các ngành tỉnh làm chủ đầu tư là 52 công trình; huyện làm chủ đầu tư là 70 công trình. 121 công trình hồ chứa nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng tại 4 huyện núi đá phía Bắc (Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và Quản Bạ) với tổng dung tích 551,8 nghìn m3 nước, cấp nước cho hơn 92.500 người. Đến nay, có 117 công trình hồ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 1 công trình hồ dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020, vốn đã bố trí đạt 99,3%.

Nhìn chung, việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án đã bám sát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp quan tâm, triển khai thường xuyên, chủ động, bảo đảm thống nhất. Qua kiểm toán cho thấy, các công trình dự án được đầu tư cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, đa số các công trình cấp nước và hồ chứa nước sinh hoạt đang được khai thác, sử dụng tương đối tốt, bảo đảm chất lượng nguồn nước. Tuy nhiên, một số công trình khi đưa vào sử dụng không phát huy hiệu quả; chất lượng duy tu bảo dưỡng một số công trình chưa thực sự đáp ứng yêu cầu...

Tại buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang với UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn mới đây, thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ thêm một số nội dung như: Công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn sau đầu tư; công tác lập, triển khai, tiến độ thực hiện dự án; vấn đề giải ngân một số dự án chậm; chất lượng nước tại các công trình hồ treo; giải pháp triển khai đối với các công trình dự án nước sinh hoạt nông thôn được đầu tư trong giai đoạn từ 2010 - 2015; trách nhiệm thẩm định chất lượng công trình của các ngành chức năng...

Trước những vấn đề Đoàn giám sát đặt ra, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát lại tất cả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn để chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững trong thời gian tới; chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án chậm tiến độ, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, tổ chức liên quan; xem xét bố trí kinh phí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản…

Đông đảo cử tri mong muốn, những giải pháp này sớm được triển khai thực hiện, nhất là việc rà soát lại tất cả các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn để chấn chỉnh những thiếu sót, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững sau đầu tư.

PHƯƠNG LAN