Nhịp cầu

Sớm kiểm tra, khắc phục ô nhiễm 

Xem với cỡ chữ

Trước tình trạng môi trường của Thủ đô đang đứng trước những nguy cơ, thách thức ô nhiễm đến từ nhiều phía, cử tri huyện Quốc Oai, Hà Nội đã kiến nghị thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, khí thải của các công ty, doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Khóa XV, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường của thành phố được quan tâm đầu tư và đã có những chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được chỉ đạo tăng cường, tập trung chủ yếu vào các khu vực gây ô nhiễm môi trường; các công ty, doanh nghiệp tại các cụm, công nghiệp trên địa bàn. Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời, yêu cầu các cơ sở nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến, việc xử lý tình trạng ô nhiễm của các cơ sở đã được thực hiện kịp thời, đủ răn đe, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân và cơ sở đã được nâng cao; trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Do vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được cải thiện. Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường được tăng cường.

Cùng với tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm, các đoàn kiểm tra còn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật, như: Quản lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 40/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; thực hiện đúng và đầy đủ việc giám sát chất lượng môi trường theo quy định; quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi TXCT trước kỳ họp cuối năm 2020 của Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Quốc Oai vừa qua, cử tri huyện tiếp tục phản ánh vấn đề bức xúc nhất tại thị trấn chính là mùi thuốc lá từ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long. Mặc dù công ty đã cam kết nhập dây chuyền công nghệ của Đức để hoàn thiện quy trình khử mùi khói thuốc trong quá trình sản xuất nhưng thực tế mùi thuốc lá vẫn rất nồng nặc, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của người dân trong khu vực. Trả lời kiến nghị cử tri, đại diện UBND huyện Quốc Oai cho biết, huyện sẽ sớm báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường về lấy mẫu không khí để đi kiểm tra. Nếu các chỉ tiêu vượt quá ngưỡng cho phép, sẽ yêu cầu công ty lập tức khắc phục và có hình thức xử lý đúng quy định.

Cử tri mong rằng, các cấp chính quyền, ngành chức năng có phương án xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm về bảo vệ môi trường; sớm kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các cam kết về giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, khí thải, giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

BẢO TRÂM