Nhịp cầu

Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên 

Xem với cỡ chữ

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 5.12.2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 và các nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND cho thấy, nổi lên thực trạng hầu hết các địa phương phản ánh thiếu giáo viên mầm non, thiếu giáo viên ở một số bộ môn đặc thù, đơn môn cấp Tiểu học. Nhân viên trường học chưa bảo đảm, một số trường không được bố trí nhân viên trường học; chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã được phân về cho các huyện đến thời điểm giám sát, một số huyện chưa triển khai. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh bỏ học vào thời điểm vụ mùa còn cao, một số trường thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số chưa hiệu quả; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số tham gia học Tiếng Anh theo chương trình mới còn thấp.

Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng chưa phát huy hiệu quả, hầu hết các huyện không đánh giá được hoạt động của trung tâm khi đoàn giám sát yêu cầu. Nguồn tuyển sinh các lớp chính quy hệ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng chưa đạt chỉ tiêu tuyển sinh giao hàng năm, trong khi ngân sách cấp để trả lương cho cán bộ giáo viên dựa trên số lượng sinh viên được tuyển hệ chính quy, chưa bảo đảm cho trả lương và chi các hoạt động khác của nhà trường; chưa phối hợp tốt với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn để làm công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT tham gia học tại trường. Trong khi đó, việc thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn chưa tạo bước đột phá trong sử dụng lao động địa phương. Phần lớn doanh nghiệp hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, hoạt động theo mùa vụ. Do đó, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp rất hạn chế. 

Qua giám sát, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát lại biên chế viên chức đã phân bổ cho từng địa phương, theo hướng căn cứ quy định định mức giáo viên và quy mô học sinh để sắp xếp, bố trí điều tiết hợp lý trong chỉ tiêu biên chế được giao trên địa bàn nhằm bảo đảm yêu cầu giảng dạy trong tình hình hiện nay. Mặt khác, có kế hoạch tuyển dụng hết số chỉ tiêu biên chế đã giao, ưu tiên tuyển dụng giáo viên đơn môn để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt trong giai đoạn 2016 - 2020 như dạy 2 buổi/ngày, dạy học tiếng Anh và Tin học. Chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13.7.2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020 đối với chỉ tiêu giáo dục - đào tạo.

Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu đánh giá lại hiệu quả mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên địa bàn, thực hiện tốt phân luồng học sinh từ cấp THCS để định hướng, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề. Đối với việc đề nghị HĐND ban hành Nghị quyết về Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

HẢI LÂM