Nhịp cầu

Sớm hỗ trợ di dời các hộ dân khỏi vùng ô nhiễm 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà máy Đường An Khê, nhất là việc di dời các hộ dân sinh sống liền kề nhà máy bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, trên cơ sở đo đạc, kiểm đếm, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với 26 hộ dân đã được UBND thị xã và Nhà máy đường công khai.

Tuy nhiên, ngày 26.9.2019, Nhà máy Đường An Khê có Công văn số 296-CV/ĐAK-HCTC về việc phúc đáp Công văn số 1222/UBND-TNMT ngày 23.9.2014 của UBND thị xã An Khê. Theo đó, kinh phí bồi thường, di dời các hộ dân không thể thực hiện được. UBND thị xã đã làm việc với Nhà máy Đường An Khê và có ý kiến không thống nhất với nội dung trả lời của nhà máy về việc không thực hiện việc bồi thường, di dời các hộ dân, vì khả năng gây bức xúc dư luận trong nhân dân, phát sinh điểm "nóng" về an ninh nông thôn.

Ngày 15.10.2019, các hộ dân có đơn tập thể kiến nghị liên quan đến việc khẩn trương có phương án di dời các hộ dân để ổn định đời sống, tâm lý của người dân, tuy nhiên đến nay Nhà máy Đường An Khê cũng chưa có ý kiến. Bức xúc trước nội dung này, cử tri thị xã An Khê đã đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xây dựng và thực hiện phương án di dời như đã công khai và cam kết trước đây với người dân.

Trước kiến nghị của cử tri, ngày 19.3.2020, UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Ngày 23.3.2020, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã làm việc với Đảng ủy Nhà máy Đường An Khê về hoạt động của nhà máy. UBND thị xã An Khê đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Nhà máy Đường An Khê các thủ tục pháp lý, tính toán phương án hỗ trợ để di dời các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và Nhà máy Đường An Khê xem xét thực hiện hỗ trợ để di dời các hộ dân (gồm 20 hộ) đang sinh sống tại khu vực này.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và Nhà máy Đường An Khê đã thống nhất: “Sẽ thực hiện phương án hỗ trợ di dời 10/20 hộ dân ở phía tây đường từ Nhà máy đi UBND xã Thành An - giáp liền kề khu xử lý nước thải của nhà máy để làm vùng đệm PCCC và bảo vệ môi trường”. Hiện, Nhà máy Đường An Khê đang lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm căn cứ hỗ trợ, di dời 10 hộ dân này. Đối với 10/20 hộ dân còn lại, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chưa có kế hoạch hỗ trợ, di dời, các hộ tiếp tục kiến nghị được hỗ trợ để di dời.

Đây là kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Gia Lai chưa được giải quyết. Thấu hiểu bức xúc của cử tri, qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, theo dõi, giao cho các sở, ngành và UBND thị xã An Khê quan tâm giải quyết dứt điểm nguyện vọng chính đáng của cử tri.

LAN HƯƠNG