Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X

Sớm giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô 

Xem với cỡ chữ
Để sớm giải quyết những vấn đề “nóng” được đặt ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tập trung thực hiện những giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Nhất là với những vấn đề dân sinh bức thiết như giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho Nhân dân vào mùa khô; khắc phục ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi.

Nắm bắt nhu cầu đầu tư các công trình nước sạch

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, đối với việc bố trí vốn đầu tư công cho Chương trình nước sạch trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 nhằm bảo đảm giải quyết tình hình thiếu nước sinh hoạt cho Nhân dân, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương chủ động rà soát, tổ chức khảo sát thực tế để nắm bắt nhu cầu đầu tư các công trình nước sạch, nhất là tại những vùng bị khô hạn nghiêm trọng; đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư công theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tình trạng khô hạn kéo dài trong năm 2020 khiến nhiều hồ chứa nước ở Bình Thuận trơ đáy
Ảnh: Kim Sơ

Yêu cầu các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn giai đoạn 2011 - 2025 và năm 2021 chuẩn bị tốt công tác lập hồ sơ, phê duyệt dự án, đền bù giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện các dự án nước sạch bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, sớm đưa công trình nước sạch vào sử dụng, khắc phục tình trạng thiếu nước trong mùa khô.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị bổ sung thêm các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn ODA và lồng ghép vốn các chương trình khác phù hợp đầu tư xây dựng các công trình nước sạch trên địa bàn.

Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Thuận cũng lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân tự trang bị các bồn chứa nước, các chủ trang trại đào ao tích trữ nước để chủ động nguồn nước sinh hoạt và sản xuất vào mùa khô. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan bên cạnh hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho các hộ dân và chủ trang trại trong việc trang bị bồn chứa nước, đào ao trữ nước, cần nắm bắt tình hình thực tế để có những giải pháp linh động phù hợp với thói quen, tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân; cân đối, bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và giải quyết kịp thời những vướng mắc về trình tự, thủ tục tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn mua bồn, xây bể chứa nước theo chủ trương của tỉnh. Mặt khác, nghiên cứu, có giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư hệ thống cấp nước sạch, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước cho Nhân dân vào mùa khô.

Kiên quyết khắc phục ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo

Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trại nuôi heo Làng Việt Nam tại thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Nghị quyết HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân; khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Cùng với đó, tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các trang trại chăn nuôi heo đã đi vào hoạt động; xem xét, tạm đình chỉ hoạt động đối với trường hợp chủ trang trại chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho đến khi hoàn thành theo đúng yêu cầu. Xử lý nghiêm các chủ trang trại cố tình không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định và các yêu cầu qua kiểm tra của cơ quan chức năng; trường hợp chủ trang trại tái vi phạm hoặc cố tình kéo dài thời gian thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường thì phải đình chỉ hoạt động.

Riêng đối với trang trại nuôi heo của Công ty TNHH Làng Việt Nam, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4337/UBND-KT ngày 6.11.2020; yêu cầu Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Làng Việt Nam khẩn trương hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; tổ chức cuộc họp với người dân khu vực chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi của trang trại để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân tại khu vực này. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất các phương án giải quyết theo đúng quy định pháp luật (bao gồm: Giảm đàn hoặc tạm ngừng hoạt động, kể cả việc chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1113-TB/VPTU ngày 6.10.2020 của Văn phòng Tỉnh ủy).

HĐND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành chức năng, UBND cấp huyện rà soát lại quy hoạch ngành chăn nuôi để đưa vào quy hoạch chung của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, lưu ý phải rà soát kỹ khu vực không được phép chăn nuôi và khoanh vùng lại cho phù hợp, chú ý đến yếu tố môi trường, điều kiện thực tế của địa phương, điều kiện tự nhiên, địa hình, khu dân cư, phân loại gia súc, gia cầm... nhất là bảo đảm khoảng cách phù hợp với khu dân cư. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình cấp thẩm quyền thông qua quy định về khu vực cấm chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi. Trước mắt, trong thời gian chờ rà soát quy hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Công văn số 5148/UBND-KT ngày 30.11.2018 của UBND tỉnh về việc tạm dừng việc chấp thuận đầu tư mới các dự án chăn nuôi heo trên địa bàn.

KHÁNH NGỌC