Sớm đo đạc bản đồ địa chính, cấp sổ đỏ cho người dân