Nhịp cầu

Sớm đề xuất hỗ trợ sinh kế cho người dân 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ di dân, ổn định dân cư giai đoạn 2011 - 2012, huyện Hạ Lang, Cao Bằng đã hỗ trợ trực tiếp cho 18 hộ di dân ra biên giới với tổng kinh phí 540 triệu đồng; năm 2013, hỗ trợ trực tiếp cho 5 hộ di dân từ xóm Rúm Phục ra xóm Lũng Nàng, xã Đồng Loan.

Giai đoạn 2005 - 2010, huyện được phê duyệt 2 dự án ổn định dân cư: Dự án đầu tư ổn định dân cư biên giới xóm Nà Thúng, xã Cô Ngân và Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Nàng, xã Đồng Loan. Trong đó, Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Nàng chưa được giao vốn thực hiện.

Trên thực tế, Dự án đầu tư ổn định dân cư biên giới xóm Nà Thúng được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 12.3.2008 gồm các hạng mục đường giao thông, công trình thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, công trình kiến trúc xã hội (nhà văn hóa, 1 lớp học); khai hoang tạo quỹ đất sản xuất; hỗ trợ san nền nhà cho các hộ với tổng mức đầu tư hơn 9,5 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đầu tư gần 6,3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông cấp IV, gần 600 triệu đồng xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt; xây dựng 1 nhà văn hóa gần 700 triệu đồng; làm đường nội vùng xóm Nà Thúng; xây dựng mương thủy lợi, hệ thống cấp điện sinh hoạt... Theo ghi nhận, đời sống của nhân dân xóm Nà Thúng có nhiều chuyển biến tích cực, điện, đường, nhà văn hóa được đầu tư cơ bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh mới đây về việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới giai đoạn 2010 - 2020 tại huyện Hạ Lang, huyện kiến nghị: Hằng năm, Trung ương tăng nguồn vốn đầu tư cho các dự án bố trí, sắp xếp dân cư, đặc biệt là đối với những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để sớm ổn định cuộc sống cho người dân; xem xét chế độ hỗ trợ các trường hợp thuộc chương trình hỗ trợ bố trí dân cư để các hộ xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện dự án ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Nàng, xã Đồng Loan; tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện các tuyến đường: Nà Thúng - Bản Rạc, Nà Thúng - Cô Ngân (Hạ Lang) - Lũng Vài, Cách Linh (Quảng Hòa); kè chống sạt lở đường giao thông xóm Nà Thúng…

Kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh cho thấy, để tiếp tục triển khai Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Nàng đạt hiệu quả, cùng với kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện, huyện Hạ Lang cần rà soát, nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chi tiết để dự án đạt hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới… Đối với Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Thúng, huyện cần đánh giá nghiêm túc hiệu quả của dự án, nhất là đời sống của các hộ dân di cư. Đặc biệt, cần sớm đề xuất việc hỗ trợ sinh kế cho người dân để họ ổn định cuộc sống lâu dài.

LÊ TUYẾT