Sợi nano thủy tinh chắc nhất  

Xem với cỡ chữ
Trung tâm nghiên cứu quang điện tử của Đại học Southampton, Anh đã nghiên cứu loại sợi nano silica trọng lượng nhẹ nhưng chắc hơn thép đến 15 lần và có thể được sản xuất với độ dài lên tới 1.000km. Thông thường, nếu tăng độ bền của sợi, phải tăng đường kính của nó, như vậy sẽ làm tăng trọng lượng, nhưng nghiên cứu mới đã chứng minh khi giảm kích thước của các sợi nano silica, độ bền của chúng sẽ tăng lên, nhưng vẫn giữ trọng lượng nhẹ. Nhóm nghiên cứu của Brambilla hiện đã tối ưu hóa độ bền của loại sợi này. Kết quả nghiên cứu này có thể làm thay đổi tương lai của composit và các vật liệu có độ bền cao trên thế giới, tác động mạnh tới các ngành công nghiệp hàng không, hàng hải và an ninh.