Số doanh nghiệp có website chiếm 31,31% 

Xem với cỡ chữ
      Theo báo cáo của Tiến sĩ Lê Quang Doanh, số lượng doanh nghiệp có website hoặc sẽ xây dựng website trong thời gian tới chiếm khoảng 2/3 tổng số doanh nghiệp hiện nay. Số doanh nghiệp có website chiếm 31,31%, doanh nghiệp sẽ xây dựng website trong thời gian tới chiếm 35,07% và doanh nghiệp không có website chiếm 33,62%. Doanh nghiệp có website sẽ có điều kiện để đặt banner quảng cáo trực tuyến. Quảng cáo trực tuyến sẽ trở thành mục tiêu lựa chọn chính để quảng bá website doanh nghiệp. Hiện tại, có đến 14,5 triệu người Việt Nam, tương đương 17,5% dân số sử dụng internet thường xuyên. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong vài thập kỷ tới.