Sẽ quy định cụ thể hơn về sử dụng sách tham khảo trong nhà trường 

Xem với cỡ chữ
Thông tin tại buổi họp báo thường kỳ quý III năm 2020 chiều 30.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để tăng cường quản lý, sử dụng sách tham khảo, Bộ sẽ chỉnh sửa, bổ sung Thông tư số 21/2014/TT-BGD&ĐT theo hướng quy định cụ thể hơn về yêu cầu, thẩm định, lựa chọn, sử dụng sách tham khảo trong nhà trường.
Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Nam phát biểu

Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Trần Quang Nam cho biết, trong quý III năm 2020, Bộ GD-ĐT đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật trong thẩm quyền; công bố 17 dự thảo văn bản để lấy ý kiến góp ý Nhân dân. Trong đó, nhiều văn bản quan trọng như: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học; Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học; Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học; dự thảo Thông tư khen thưởng, kỷ luật học sinh trong các trường phổ thông thay thế thông tư đã ban hành cách đây 32 năm… Cùng với đó, để tăng cường quản lý, sử dụng sách tham khảo, Bộ GD-ĐT cam kết sẽ chỉnh sửa, bổ sung Thông tư số 21/2014/TT-BGD&ĐT theo hướng quy định cụ thể hơn về yêu cầu, thẩm định, lựa chọn, sử dụng sách tham khảo trong nhà trường. 

Cùng với đó, sau khi ban hành thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 2 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 2, Bộ GD-ĐT đã nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định của 4 NXB, gồm NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Theo đó, có 33 bản mẫu SGK của đầy đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 đã được gửi về. Trong số này, môn Toán có 4 bản mẫu SGK; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 bản; các môn còn lại gồm: tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên - xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ Thuật, Hoạt động trải nghiệm mỗi môn có 3 bản mẫu.

Toàn cảnh buổi họp báo

Đối với lớp 6, Bộ GD-ĐT đã nhận được 43 bản mẫu SGK của đầy đủ 11 môn học/hoạt động giáo dục giáo dục bắt buộc, bản mẫu SGK môn tự chọn tiếng Anh. Trong đó, trừ môn Tin học có 4 bản mẫu, tiếng Anh có 9 bản mẫu, các môn còn lại mỗi môn có 3 bản mẫu SGK. Hiện nay, việc thẩm định SGK lớp 2 và lớp 6 đã hoàn thành vòng 1, các NXB đang chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, dự kiến thẩm định vòng 2 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10 (đối với lớp 2) và trung tuần tháng 11 (đối với lớp 6).

Liên quan đến kỳ thi Tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT cũng khẳng định đang xây dựng để sớm công bố phương án thi và tuyển sinh giai đoạn 2021-2025, trên quan điểm phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ GD-ĐT và trách nhiệm triển khai cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục đối với các kỳ thi và tuyển sinh.

Minh Vân