Sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho các ứng cử viên ĐBQH chuyên trách trước khi tiếp xúc cử tri