Quận Hà Đông, Hà Nội

Sẽ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ

Ngày 18.12, HĐND quận Khóa XX đã khai mạc Kỳ họp thứ 11. Theo báo cáo tại kỳ họp, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2020 trên địa bàn quận vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 13,32%, là mức cao so với các quận, huyện trong thành phố; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 3.698 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch dự toán giao; công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông được tăng cường… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giá trị một số ngành chưa đạt chỉ tiêu đề ra; vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán tại một số tuyến đường; công tác quản lý nhà chung cư còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy…

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2021, quận tiếp tục khai thác các nguồn thu và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng quận. Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu đôn đốc thu hồi nợ đọng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, các công trình ưu tiên đầu tư có liên quan đến an sinh xã hội, hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch đô thị, quản lý trật tự xây dựng, trật tự công cộng. Tăng cường quản lý sử dụng đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế bảo vệ môi trường.

Khánh Duy