Sẽ hình thành hệ sinh thái truyền thông đào tạo nghề 

Xem với cỡ chữ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định 534/QĐ-LĐTBXH ngày 7.5.2021 về Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn này Tổng cục GDNN sẽ tập trung xây dựng, phát triển không gian truyền thông GDNN trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống nền tảng số; không gian công cộng; các điểm văn hóa, du lịch, công viên, phương tiện giao thông công cộng… tiến tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông GDNN.
Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên các phương tiện giao thông công cộng

Đối tượng truyền thông là học sinh THCS, THPT và gia đình; lao động nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã; bộ đội xuất ngũ; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ công an, nghĩa vụ quân sự; Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở GDNN; sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học; doanh nghiệp, người sử dụng lao động… Các cấp ủy, đảng; các cơ quan quản lý: cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương, địa phương và các cơ sở GDNN; cơ quan chủ quản của các cơ sở GDNN; UBND các cấp; các tổ chức quốc tế...

Nội dung truyền thông được chia theo hai giai đoạn: Giai đoạn 2021-2023: Xây dựng phát triển không gian truyền thông GDNN. Giai đoạn 2024-2025: Tiếp tục phát triển không gian truyền thông GDNN và tiến tới triển khai xây dựng, hình thành hệ sinh thái truyền thông GDNN. Các nội dung cụ thể sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức; quảng bá hình ảnh; tôn vinh các cá nhân, tập thể điển hình trên tất cả các phương triện và loại hình truyền thông với các phương thức phong phú, đa dạng như: Xây dựng các sản phẩm phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin mang tính chất truyền thông và kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi…; xây dựng các video clip giới thiệu, mô tả, định hướng nghề nghiệp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc thi tuyên truyền về GDNN. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội GDNN và nghề công tác xã hội, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động, sự kiện,... tuyên truyền cho GDNN; phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh về giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức các ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp và xây dựng/nâng cấp/cập nhật Trang thông tin tuyển sinh GDNN...

Bình Nhi