Sản lượng điện thương phẩm của Điện lực miền Bắc tăng 19,38% 

Xem với cỡ chữ
Tháng 4.2021, sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 6.678,72 Tr.kWh, tăng 19,38% so với tháng 4.2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 của EVNNPC thực hiện đạt 24.165,39 Tr.kWh, tăng trưởng 10,92% so với cùng kỳ. Tổn thất điện năng tháng 4.2021 toàn Tổng công ty là 4,25%, giảm 0,28% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 4 tháng là 4,39%, giảm 0,33% so với cùng kỳ 2020.
Tháng 4.2021, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC tăng 19,38%
Tháng 4.2021, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực miền Bắc tăng 19,38%

Trong tháng 4, toàn Tổng công ty có 30.594 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 67,4%. Theo đó, lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 93.278 yêu cầu về dịch vụ này, đạt tỷ lệ 62,86% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện. Tổng công ty cũng đã có 46.534 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 95,87%, lũy kế 4 tháng tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 135.830 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 94,95%.

Tính đến 30.4.2021 tổng số công tơ bán điện đo xa tự động của EVNNPC là  4.006.508; đạt tỷ lệ 37,73% tổng số công tơ bán điện và 80,88% số công tơ điện tử có khả năng đo xa.

Trong tháng 4.2021 Tổng công ty đã đóng điện 5 công trình, với năng lực tăng thêm 166 MVA và 64,114 km ĐZ 110kV: Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh - VT76 và các nhánh rẽ; ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề; ĐZ và TBA 110kV Bãi Sậy....thực hiện khởi công 07 dự án cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Tháng 5.2021, Tổng công ty tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh/thành phố miền Bắc, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong tháng 5.2021. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, vận hành hệ thống điện an toàn trong các điều kiện phụ tải tăng cao, thời tiết nắng nóng cực đoạn năm 2021.

Bảo Ngân