Rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Đề cập đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Phương (Gia Lai) nêu vấn đề: Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều luật. Đồng thời, với sự quyết tâm của Chính phủ, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tỷ lệ vốn đầu tư công năm 2020 đạt con số kỷ lục 98%. Tuy nhiên theo số liệu mới nhất, tỷ lệ này 6 tháng đầu năm nay chỉ đạt 29%.
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Phương (Gia Lai) phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Theo đại biểu, vấn đề chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, tiến độ triển khai dự án mà còn ảnh hưởng đến áp lực nợ công. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết để khắc phục vấn đề trên. Tuy vậy, điều quan trọng là phải siết chặt kỷ luật, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm nếu để tiến độ triển khai các dự án có ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, mang tính động lực bị chậm trễ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam) đề nghị, Quốc hội không chỉ phân bổ mà còn giám sát chặt chẽ việc sử dụng hiệu quả nguồn lực này. Bên cạnh đó, nên tập trung cho hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ vì đây mới là động lực cho tăng trưởng. Hiện nay, có ngành được bố trí hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho hệ thống trụ sở cấp huyện nhưng công năng thì không bao nhiêu. Nếu cân đối để đầu tư cho hạ tầng giao thông có thể sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Hay như việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện cũng tốt, nhưng sử dụng chưa hết công năng, công suất gây lãng phí...

PV