Rà soát tránh bỏ sót, trùng lắp chương trình 

Xem với cỡ chữ
Để tổ chức tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan (Hà Giang ) đề xuất, cần rà soát các nội dung nhằm tránh bỏ sót hoặc trùng lắp các chương trình. Các địa phương cần đánh giá lại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để có giải pháp đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng thực sự thoát nghèo bền vững. Bố trí nguồn ngân sách ngay từ đầu, ưu tiên nguồn lực để phát triển sinh kế cho người dân đảm bảo phát triển lâu dài.