Rà soát, phân loại hàng hóa tồn đọng, dễ cháy nổ 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các đơn vị hải quan địa phương phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng rà soát, thống kê số liệu hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy nổ.

Theo đó, cục hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với doanh nghiệp kho, bãi, cảng rà soát, thống kê số liệu hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan là mặt hàng dễ cháy, nổ tại các kho, bãi, cảng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Số liệu rà soát, thống kê báo cáo về Tổng cục Hải quan, đồng thời các đơn vị báo cáo lý do chưa xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng giao cục hải quan các tỉnh, thành phố có hàng hóa tồn đọng thực hiện phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ đối với hàng hóa tồn đọng là các mặt hàng dễ cháy, nổ. Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tập kết tại khu vực riêng và khẩn trương xử lý hàng hóa tồn đọng đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Vân Phi