BHXH huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Rà soát khai thác đối tượng mới 

Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, tính đến hết tháng 9.2020, BHXH huyện đang quản lý 615 đơn vị với 95.714 người đang tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thu được 35.300.981.000 đồng trong tháng 9, lũy kế từ đầu năm là 278.113.742.000 đồng, đạt 62.16 % kế hoạch BHXH tỉnh giao.

Đại diện BHXH huyện Vĩnh Cửu cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã có 29 đơn vị đơn vị bị ảnh hưởng nặng, trong đó có 13 đơn vị làm hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất từ tháng 4 - 6, đến tháng 7 đã có 10 đơn vị đã khôi phục sản xuất và ngưng việc đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; còn 3 đơn vị tiếp tục có Công văn đề nghị giải quyết của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội gửi cơ quan BHXH huyện từ tháng 7 đề nghị nghỉ không lương và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Cùng với doanh nghiệp đã có 5.755 lao động bị ảnh hưởng, trong đó 4.469 lao động tạm dừng đóng do ngừng việc, 1.182 lao động nghỉ không lương, 104 lao động tạm hoãn hợp đồng. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN bị giảm tương ứng với số lao động nghỉ việc, nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng tại các đơn vị, doanh nghiệp là 22,519,540,749 đồng.

Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH
Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH

Để bảo đảm quyền lợi của người lao động, BHXH huyện Vĩnh Cửu đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch để thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, báo cáo và tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, BHXH tỉnh tìm các giải pháp, biện pháp phù hợp, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định; có giải pháp hữu hiệu trong công tác thu, giảm nợ khi doanh nghiệp ổn định, tiếp tục đi vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và tiến hành lập biên bản đối với các đơn vị nợ BHXH. Báo cáo, tham mưu UBND huyện, BHXH tỉnh tiến hành thanh tra các đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT.

Đồng thời, trong các tháng còn lại của năm 2020, BHXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Bưu điện huyện rà soát khai thác hết các đối tượng đã đến hạnđóng BHXH tự nguyện nhưng chưa đóng tiền tiếp tục gia hạn bằng giải pháp gọi điện thoại hoặc đến tận nhà để thu nhằm đảm bảo kế hoạch được giao. Tiếp tục quyết liệt trong việc phối hợp, đôn đốc, nhắc nhở UBND các xã, thị trấn Vĩnh An, các đại lý trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, nhất là đôn đốc và lưu ý lãnh đạo các xã, các đại lý danh sách hết hạn đã đến kỳ tiếp tục tham gia và danh sách BHYT đã hết hạn mà người dân chưa tham gia mà cơ quan BHXH huyện đã xuất trên dữ liệu, lọc và gửi về hàng tháng và các đối tượng được quỹ kết dư BHYT hỗ trợ đóng đã hết hạn từ 31.12.2019 cho lãnh đạo các xã, các đại lý thu.

Vân Phi