Quảng Ninh

Rà soát để tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Sáng 16.9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Cẩm Phả về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng XDCB trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Cẩm Phả cho biết: Giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn sau bổ sung, điều chỉnh khoảng trên 4.561 tỷ đồng, bố trí cho 214 dự án. Trong đó, tổng vốn giao theo kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh là gần 948 tỷ đồng. Tính đến ngày 31.7.2020, đã giải ngân gần 364 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch vốn. Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc; tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB qua các năm đều bảo đảm không có nợ đọng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát yêu cầu TP Cẩm Phả làm rõ một số nội dung: Các số liệu liên quan đến các bảng biểu; công tác bố trí vốn hàng năm của một số dự án còn kéo dài nhiều năm; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, đặc biệt đối với 159 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 -2020; việc điều chỉnh một số dự án so với tình hình thực tế; công tác thanh, kiểm tra việc bố trí vốn; những vướng mắc và quy trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đánh giá kết quả, hiệu quả sau đầu tư của các dự án.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh, công tác chỉ đạo quản lý điều hành, đặc biệt là thanh, kiểm tra, phê duyệt quyết toán các dự án, bố trí vốn để thanh toán nợ đọng; kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2020 của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Cẩm Phả hiện là địa phương dẫn đầu tỉnh về tỷ lệ hoàn thành dự toán. Nhấn mạnh, trên địa bàn thành phố hiện có 8 dự án điều chỉnh tăng tổng mức vốn lớn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Cẩm Phả cần cân đối, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Cần rà soát, tổng hợp bổ sung các dự án được bố trí vốn, nhất là các dự án cấp xã để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả; rà soát, bổ sung các quyết định phê duyệt và điều chỉnh phê duyệt dự án để có cơ sở đánh giá công tác thẩm tra, phê duyệt của thành phố; xác định cụ thể các dự án có bố trí kế hoạch vốn trung hạn nhưng không giải ngân và không triển khai thực hiện vì lý do chủ quan, khách quan.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị: Cẩm Phả xác định lại nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn, xem xét có dự án nào vi phạm thời gian bố trí vốn theo quy định; rà soát lại các dự án chưa giải ngân và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân 20 dự án của thành phố, 17 dự án cấp xã; đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng với nhiều dự án; bổ sung đánh giá về tình hình quyết toán, thanh tra, kiểm toán, tăng cường công tác quản lý tài sản công trên địa bàn, công khai tài chính ngân sách đầu tư của thành phố.

TUẤN NGUYÊN