Nhịp cầu

Rà soát, đánh giá hiệu quả các công trình cấp nước sạch 

Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Mê, Hà Giang tại cuộc giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện về việc xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác công trình nước sạch sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn: Giai đoạn 2016 - 2020, tổng số công trình nước sạch sinh hoạt nông thôn tập trung được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện là 10 công trình.

Trong đó có 3 công trình do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 23 tỷ đồng; 1 công trình do Trung tâm Nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng; 3 công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng; 1 công trình từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đồng...

Báo cáo của UBND huyện cũng cho thấy, công tác quản lý dự án các công trình xây dựng trên địa bàn huyện luôn được UBND huyện quan tâm; việc đầu tư, xây dựng công trình tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo đảm nguyên tắc phù hợp với nguồn vốn đầu tư, lựa chọn công trình cấp bách, ưu tiên để xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; trình tự thực hiện công trình theo đúng quy định. Ngay sau khi các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, UBND huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã thành lập tổ quản lý, khai thác, sử dụng các công trình; xây dựng quy chế hoạt động của tổ.

Tuy nhiên, trước khi làm việc với UBND huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Mê đã đi khảo sát một số công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung tại thôn Thum Khun, thôn Phiêng Sa, xã Yên phong; thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú. Kết quả cho thấy, các công trình này đều đã được bàn giao cho xã quản lý để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do chưa được chính quyền quan tâm, cũng như do một số bộ phận người dân thiếu ý thức bảo vệ công trình nên hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng và không phát huy hiệu quả sử dụng, nhất là công trình tại thôn Thum Khun, xã Yên Phong.

Thực tế trên cho thấy, UBND huyện cần rà soát đánh giá lại toàn bộ các hạng mục công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn để đánh giá cụ thể các công trình còn phát huy hiệu quả, không còn hiệu quả và có biện pháp xử lý, giải quyết, khắc phục, sửa chữa công trình hư hỏng, xuống cấp để phát huy hiệu quả các công trình nước sạch sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các công trình nước sạch sinh hoạt; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về công tác bảo vệ và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh các bể chứa nước đầu nguồn… Đây cũng chính là nội dung Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên yêu cầu trong cuộc giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với UBND huyện Bắc Mê.

PHƯƠNG LAN