Ra mắt mạng lưới hợp tác về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Trong khuôn khổ chương trình quảng bá chiến lược Quốc gia về trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khởi xướng và ra mắt “Mạng lưới hợp tác về Trí tuệ nhân tạo Việt Úc” (Vietnam - Australia AI). Mạng lưới này là tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam để cùng hợp tác với Úc.

Bước đầu, mạng lưới hợp tác về trí tuệ nhân tạo Việt Úc sẽ tạo cơ hội cho các thành viên hợp tác với các đối tác của Úc để cập nhật tình hình trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, Úc và thế giới. Sau đó, mạng lưới sẽ mở rộng hợp tác tới nhiều quốc gia khác và hướng tới xây dựng một cộng đồng trí tuệ nhân tạo bền vững với nhiều hoạt động phát triển ngành khoa học máy tính này tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, mạng lưới Vietnam - Australia AI là tiền đề cho một cộng đồng hợp tác bền vững về AI tại Việt Nam, cũng như quốc tế trong tương lai. Chúng tôi mong muốn học hỏi từ Úc cũng như các nước khác để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển AI tại Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu rất tham vọng đặt ra trong chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo - đưa Việt Nam vào tốp 4 ASEAN và 50 nước hàng đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào năm 2030.

Khởi động mạng lưới này, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đối tác kêu gọi mọi cá nhân và tổ chức đang hoạt động về Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam ghi danh tham gia.

Mục tiêu trong năm 2021, mạng lưới thu hút ít nhất 100 doanh nghiệp và 1.000 cá nhân ghi danh, sinh hoạt tại địa chỉ facebook.com/groups/mangluoiai. Mạng lưới tập hợp hai đối tượng: cá nhân và doanh nghiệp/tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các ngành liên quan trực tiếp tới AI. Cụ thể, các cá nhân có thể đăng ký tham gia mạng lưới bao gồm: nhà khoa học, các chuyên gia và cán bộ ứng dụng, kể cả các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực này là người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin và ảnh: NHẬT ANH