Ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov).

Cổng PayGov được phát triển không làm chức năng thanh toán trực tuyến mà thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán. Hệ thống được thiết kế để giải quyết các vấn đề chính, như kết nối, cụ thể Cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành địa phương chỉ cần kết nối với Cổng PayGov với một giao diện thống nhất là có thể sử dụng các tiện ích của tất cả trung gian thanh toán. Đồng thời, các trung gian thanh toán chỉ cần kết nối đến Cổng PayGov là có thể tiếp cận, cung cấp dịch vụ cho tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Cổng PayGov cũng cung cấp công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề về tra soát, đối soát, quyết toán giữa các bên liên quan, đặc biệt là hỗ trợ đối soát, quyết toán một cách tự động với kho bạc. Cổng PayGov không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán cho dịch vụ công trực tuyến mà còn có thể mở rộng đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến của người dân đối với dịch vụ, tiện ích khác như: y tế, giáo dục, điện, nước,…

Cổng PayGov hiện đã hoàn thành kết nối thử nghiệm với Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND tỉnh Quảng Ninh và sẵn sàng để đưa vào sử dụng chính thức. PayGov hiện cũng đang thực hiện kết nối thử nghiệm với cổng dịch vụ công các tỉnh như: Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Thừa Thiên Huế, Hà Giang, Hà Nội…

Việc Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển, sớm đưa vào sử dụng Cổng PayGov sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, sử dụng PayGov hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 và giúp người dân thanh toán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công. Hoạt động này cũng giúp hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Tại Lễ ra mắt, đại diện các trung gian thanh toán đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Cổng thanh toán PayGov.

Trung Thành