Ra mắt Cổng dữ liệu Quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Chiều 31.8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng dữ liệu Quốc gia. Sự kiện nhằm thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan Nhà nước, cung cấp dữ liệu mở cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Tại Lễ ra mắt, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa Đỗ Công Anh nêu rõ, Việt Nam xếp thứ 97/193 nước về chỉ số dữ liệu mở của chính phủ - OGDI, xếp thứ 6/11 nước Đông Nam Á.

Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Cổng dữ liệu Quốc gia. Đây sẽ là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, ứng dụng xử lý, công cụ, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa Đỗ Công Anh phát biểu tại buổi lễ  

Cổng dữ liệu Quốc gia được xây dựng nhằm thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước; quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu các cơ quan nhà nước, chia sẻ các phương tiện, công cụ, kỹ năng để phát triển hạ tầng dữ liệu bền vững trong Chính phủ điện tử. Đồng thời, đây cũng là nơi cung cấp các dịch vụ số của quá trình phát triển Chính phủ số, cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu do Nhà nước nắm giữ, các dịch vụ số khác trên cơ sở dữ liệu phân tích định lượng, dữ liệu được tổng hợp dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau...

Trong giai đoạn đầu, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng và ra mắt một số phân hệ cơ bản của hệ thống, gồm đăng tải thông tin về hiện trạng dữ liệu trong cơ quan nhà nước, phân hệ dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Cổng cũng sẽ kết nối tích hợp một số nền tảng, như bản đồ số Vmap, mã địa chỉ bưu chính Vpostcode… nhằm tăng tiện ích, hỗ trợ người dùng ở mức tối ưu nhất. Đây là bước khởi đầu của việc phát triển, xây dựng Cổng, từ đó sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng từng phân hệ và thành phần để Cổng dữ liệu quốc gia là công cụ, đóng vai trò đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt lõi, nền tảng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo dựa trên dữ liệu.

Các đại biểu khởi động Cổng dữ liệu Quốc gia  

Tại Lễ ra mắt, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký biên bản hợp tác về thúc đẩy dữ liệu mở và đồng hành trong xây dựng, triển khai hoàn thiện Cổng dữ liệu Quốc gia. 

Cổng dữ liệu Quốc gia có địa chỉ là http://data.gov.vn; Cổng dữ liệu mở thuộc Cổng dữ liệu Quốc gia có địa chỉ là http://open.data.gov.vn. Người sử dụng có thể sử dụng tài khoản PostID của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để truy cập Cổng dữ liệu Quốc gia đối với những hạng mục cần định danh.

Tin và ảnh: Hồ Long