Ninh Bình

Quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay 29.7, HĐND tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc.

Tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng phát biểu khai mạc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng cho biết: Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cụ thể: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở mức cao nhất. Xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, của cơ quan tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2021; các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh; thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XV và kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa XIV. Cùng với đó, xem xét để thông qua 57 dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Với các nội dung quan trọng đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị, đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp; cử tri và Nhân dân trong tỉnh dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

GRDP tăng 7,18%

Trình bày kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn cho biết: 6 tháng đầu năm, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Nổi bật là đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, GRDP tăng 7,18%; công nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đạt mức tăng trưởng khá; nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng NTM được quan tâm; dịch vụ phục hồi và có bước phát triển. Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng cuối năm 2021, Nình Bình kiên định mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mục tiêu đề ra là 8%. Để thực hiện thành công mục tiêu này, đòi hỏi các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh xác định thực hiện tốt 15 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng công tác phòng chống, lấy người dân là trung tâm, chủ thể phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tập trung thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, mạnh mẽ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao hơn…

Phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: 6 tháng đầu năm, tỉnh đã rất chủ động, kịp thời, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nhiều điểm nghẽn bước đầu được tháo gỡ; kỷ luật, kỷ cương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ từng bước được đề cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội song, mục tiêu phòng chống dịch Covid-19 là ưu tiên số một, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân là trên hết và trước hết.  

HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét, trong trường hợp thực tiễn cấp bách, trao quyền cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để người dân bình tĩnh, không hoang mang, chủ động phối hợp, tin tưởng, tự giác chấp hành các quy định và đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí trong việc tạo lập hành lang pháp lý về cơ chế, chính sách, quy định, nghị quyết, các vấn đề quan trọng. Đặc biệt, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả giữa HĐND với UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  và các ban, ngành, các cấp trong xây dựng chính sách, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo… Việc phối hợp phải được thực hiện ngay từ khâu xây dựng dự thảo các nghị quyết, chính sách, chú trọng công tác nghiên cứu khảo sát, bám sát thực tiễn để các nghị quyết, chính sách đó xem xét thấu đáo, đa chiều, có chất lượng trước khi trình HĐND.

TRỌNG HIẾU