Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X

Quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh 

Xem với cỡ chữ
Với quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngay sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong toàn thể hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội; trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”; triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng “hậu Covid-19”, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là chuỗi cung ứng nguyên nhiên vật liệu và lao động để doanh nghiệp ổn định tái sản xuất ngay khi dịch bệnh được kiểm soát.

Nhiều kết quả quan trọng thực hiện “mục tiêu kép”

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Với khối lượng nội dung khá nhiều nhưng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị đang tập trung phòng, chống dịch, HĐND tỉnh đã quyết định chương trình kỳ họp được sắp xếp để hoàn thành trọn trong 1 ngày. Và để bảo đảm hoàn thành chất lượng các nội dung kỳ họp trong thời gian hạn hẹp, công tác chuẩn bị kỳ họp được đặc biệt quan tâm, nhất là việc thẩm tra các nội dung trình kỳ họp được các Ban HĐND chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, là cơ sở quan trọng cho đại biểu thảo luận, biểu quyết.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X - Ảnh: Quốc Chiến
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X  
Ảnh: Quốc Chiến

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất đánh giá: Tỉnh đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có hỗ trợ kịp thời; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm. Trong đó, chú trọng các dự án giao thông quan trọng, kết nối liên vùng... Kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện “mục tiêu kép”. Một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng cao so với cùng kỳ, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế nhất định, nhất là những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, đặc biệt là tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường từ tháng 7 đến nay. Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ thực hiện các giải pháp để “mở cửa” trở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo lộ trình; tổ chức lưu thông trên địa bàn trong trạng thái “bình thường mới”, xây dựng các chính sách thuộc thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; bảo đảm nguyên vật liệu và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu. Bình Dương sẽ tạo đột phá trong cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh và hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Trên cơ sở nghiên cứu, thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết với sự thống nhất cao. Trong đó, có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; một số chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, lao động - thương binh và xã hội. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng “hậu Covid-19”

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) nên có ý nghĩa rất quan trọng. Song năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhấn mạnh điều này và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm, phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Chánh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt cao độ, tăng cường phối hợp, có biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả và thích hợp với tình hình mới.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, với quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong toàn thể hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội; tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đồng thời, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”; triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng “hậu Covid-19”, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là chuỗi cung ứng nguyên nhiên vật liệu và lao động để doanh nghiệp ổn định tái sản xuất ngay khi dịch bệnh được kiểm soát - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

NGUYỄN NHẬT