Quyết tâm hoàn thành mô hình hải quan thông minh 

Xem với cỡ chữ
Là mô hình có mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và có khả năng dự báo, thích ứng với sự biến động của thương mại quốc tế; việc sớm hoàn thành mô hình hải quan thông minh trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hải quan Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030.

Sớm đưa mô hình vào hoạt động

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021 - 2030, ngành hải quan xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong việc thực hiện Chính phủ số, với mô hình hải quan thông minh.

Hải quan thông minh là mô hình mới với khối lượng công việc lớn chưa từng có tiền lệ
Hải quan thông minh là mô hình mới với khối lượng công việc lớn chưa từng có tiền lệ

Vì vậy, song song với thực hiện các nội dung công việc liên quan đến thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, Tổng cục Hải quan đã xây dựng mô hình hải quan thông minh, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng tự do hóa toàn cầu; áp dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của hải quan các nước phát triển; yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hành chính nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Hải quan về xây dựng mô hình hải quan thông minh, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã thống nhất phê duyệt “Chủ trương xây dựng mô hình hải quan thông minh là phù hợp với thực tiễn phát triển công nghệ, khoa học, kỹ thuật trên thế giới và tại Việt Nam”.

Đây là mô hình mới với khối lượng công việc lớn chưa từng có tiền lệ. Việc thực hiện thành công mô hình hải quan thông minh sẽ tạo ra bước đột phá và nâng tầm phát triển của Hải quan Việt Nam trong giai đoạn mới. Vì vậy, cần sự nỗ lực lớn của toàn ngành để hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về hải quan làm cơ sở triển khai hải quan số, hải quan thông minh.

Cần có tư duy đột phá

Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra, đòi hỏi cán bộ công chức toàn ngành phải có tư duy đột phá để tiếp cận các thành tựu mới về khoa học công nghệ. Đây chính là yêu cầu được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh tại cuộc họp về hoàn thiện quy trình tổng thể về thủ tục hải quan triển khai hải quan số, mô hình hải quan thông minh với thành phần là tập thể lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục ngày 6.9 vừa qua.

Hải quan thông minh là mô hình mới với khối lượng công việc lớn chưa từng có tiền lệ
Hải quan thông minh là mô hình mới với khối lượng công việc lớn chưa từng có tiền lệ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Tổng cục, đến nay, các đơn vị được giao chủ trì như Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã hoàn thành nhiều nội dung công việc, trong đó, xây dựng được mô hình, quy trình nghiệp vụ tổng thể về thủ tục hải quan với đầy đủ các bước thực hiện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy trình nghiệp vụ cụ thể để lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục trưởng đề nghị, thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở tài liệu đã được xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến, xây dựng các yêu cầu về mặt nghiệp vụ, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình nghiệp vụ và các nội dung liên quan khác.

“Toàn thể cán bộ công chức cần có tư duy đột phá để tiếp cận các thành tựu mới về khoa học công nghệ như kết nối Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây (ICloud), di động (Mobility)… để xây dựng hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh” - Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Thực hiện Quyết định 97/QĐ-BTC ngày 26.1.2021 của Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đến đầu tháng 9.2021, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đặt ra như hoàn thành yêu cầu bài toán nghiệp vụ; hoàn thành yêu cầu kỹ thuật công nghệ; hoàn thành xây dựng dự toán kinh phí; hoàn thành dự thảo hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống; hoàn thành dự thảo kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng khuyến khích và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia phản biện chính sách pháp luật, hợp tác với cơ quan hải quan trong thực thi và giám sát thực thi pháp luật.

Hoàng Yến