Hoạt động của HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết sách từ lòng dân 

Xem với cỡ chữ
Lê Hồng Hạnh, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt trọng trách cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Các quyết sách của HĐND thị xã luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, phù hợp với thực tiễn, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng thị xã trở thành đô thị văn minh, đáng sống.

Quyết sách xây dựng đô thị văn minh

5 năm với 15 kỳ họp, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã quyết nghị thông qua 107 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong số đó có 14 nghị quyết quy phạm pháp luật, bàn về các chuyên đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đó là số lượng các quyết sách không hề ít đối với HĐND ở cấp huyện về các cơ chế xây dựng và phát triển đô thị, các nội dung hỗ trợ an sinh xã hội, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Điển hình, xác định mục tiêu, nguyện vọng xây dựng đô thị loại III là tâm nguyện lớn nhất của đại đa số cử tri trên địa bàn, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu đã kiến nghị HĐND thị xã đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề các cơ chế hỗ trợ xây dựng và chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Khóa VII huy động nguồn lực xây dựng đô thị Hồng Lĩnh thực sự trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ vọng là vậy nhưng bài toán khó khăn nhất chính là nguồn lực. Phó Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Minh Khang cho biết: Tâm tư cử tri, giải trình và chia sẻ của đại biểu dân cử đã gặp nhau ở mục đích lớn lao là xây dựng đô thị loại III và giải pháp cũng đã được bàn thấu trên nghị trường các kỳ họp HĐND thị xã. Theo đó, HĐND thị xã xác định đi từ việc nhỏ đến việc lớn, cơ chế nhỏ với các hạng mục cần thiết đến quyết sách dài hơi hơn, với phương châm chính "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của các cơ chế chỉnh trang đô thị hiện hành, HĐND thị xã đã đề nghị UBND thị xã xây dựng và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ theo hướng khuyến khích công tác chỉnh trang các công trình, góp phần nâng cao chất lượng và tăng thêm các tiêu chí đô thị loại III; quán triệt sâu rộng cơ chế chỉnh trang đô thị tới cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp; vận động xã hội hóa xây dựng các công trình quy mô lớn theo quy hoạch.

Các cơ chế đã tạo động lực để cử tri và Nhân dân đồng hành với chính quyền xây dựng, chỉnh trang đô thị với 96 công trình, kinh phí trên 100 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 50%, nổi lên trong giai đoạn 2016 - 2019 là các đơn vị Tổ dân phố Thuận An, Tổ dân phố Thuận Hòa, phường Đức Thuận, Tổ dân phố 5, 2 của phường Nam Hồng. Khi kinh tế đã khởi sắc, tiếp thu nguyện vọng của cử tri là thực hiện chỉnh trang gắn với làm đẹp, xây dựng cho được nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, HĐND thị xã tiếp tục duy trì và bổ sung, sửa đổi các cơ chế hỗ trợ các nội dung chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết đã ban hành trước đây. Đồng thời, đưa thêm các nội dung về hỗ trợ trồng cây xanh và thưởng xây dựng các tuyến phố, ngõ phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, các cơ chế nhỏ, rải rác trong các nghị quyết kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách trước đây được xây dựng thành cơ chế chuyên đề riêng về xây dựng và chỉnh trang đô thị với quy trình chặt chẽ theo quy định. Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND, ngày 22.12.2020 về cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND, ngày 29.1.2021 về việc ban hành một số cơ chế hỗ trợ xây dựng phường Bắc Hồng và phường Nam Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh đã ra đời, thỏa nguyện vọng của đa số cử tri và Nhân dân, được đón nhận nồng nhiệt của Nhân dân các phường Đậu Liêu, Trung Lương, Nam Hồng, Bắc Hồng.

Đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh biểu quyết thông qua nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ xây dựng và chỉnh trang đô thị

Ảnh: Bình Nguyên 

Giám sát để quyết sách được thực thi nghiêm túc

Để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện. Qua thảo luận, chất vấn, các nghị quyết chuyên đề HĐND ban hành cũng được kiểm chứng, xác định tính hiệu quả trong thực tế và bàn các giải pháp cụ thể để sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp ngay tại diễn đàn kỳ họp.

Trong hoạt động giám sát, giám sát chuyên đề được HĐND thị xã chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các Ban HĐND thị xã tổ chức giám sát 27 chuyên đề, trong đó có 12 chuyên đề đi sâu vào việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề như: Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, cơ chế chỉnh trang đô thị, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Chất lượng giám sát chuyên đề của các Ban HĐND thị xã có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức, nhất là vận dụng TXCT trong giám sát, thực hiện giải trình, đối chất trong quá trình làm rõ các nội dung giám sát trước khi kết luận. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có tới 18/27 chuyên đề giám sát do 2 Ban HĐND thị xã thực hiện. Số lượng kiến nghị được giải quyết là 212/312 kiến nghị, chiếm  68%.

Với quyết sách hợp lòng dân, được giám sát kịp thời, thực hiện hiệu quả, bộ mặt đô thị thị xã Hồng Lĩnh đã, đang và sẽ được đổi thay từng ngày, các chỉ tiêu đề ra trong việc thực hiện các tiêu chí đô thị loại III dần được hoàn thiện. Tính đến nay, đã hoàn thiện 49/59 tiêu chí đô thị loại III; đời sống của người dân được nâng lên, Hồng Lĩnh thực sự đã trở thành điểm đến cho nhiều nhà đầu tư với hàng loạt dự án lớn, số vốn hàng nghìn tỷ đồng được triển khai trên địa bàn từ năm 2019 đến nay, như: Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh, Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Nhà máy sợi bông Nghệ Tĩnh... Với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, tin tưởng các quyết sách của nhiệm kỳ HĐND thị xã Khóa VI sẽ là đòn bẩy quan trọng để nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã Hồng Lĩnh sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.