Quyết liệt và sáng tạo 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2020 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều yếu tố bất định. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội. Thế nhưng vượt lên tất cả, Việt Nam vẫn là điểm sáng về phát triển.

Như năm 2020 - năm được đánh giá là đặc biệt khó khăn khi phần lớn các nước đều có mức tăng trưởng âm hoặc lâm vào tình trạng suy thoái nhưng tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn đạt 2,91%, đưa GDP trong 5 năm qua đạt 5,99%/năm - thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Là việc 4 năm liền, từ 2016 - 2019 đều đứng trong số 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.

Cũng trong 5 năm qua, GDP của nước ta đạt khoảng 1.300 tỷ USD; tạo hơn 8 triệu việc làm mới; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD/người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015. Tỷ lệ tích lũy tài sản so với GDP theo giá hiện hành ước đến năm 2020 là khoảng 26,7%. Quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong khối ASEAN. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 tăng từ 176,58 tỷ USD năm 2016 lên gần 281,5 tỷ USD năm 2020. Tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt trung bình khoảng 11,7%/năm, cao hơn mục tiêu 10% đề ra tại Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Điều đặc biệt là chất lượng tăng trưởng được cải thiện; năng suất lao động tăng bình quân 5,8%/năm. Nợ công giảm từ 63,7% GDP đầu nhiệm kỳ xuống còn 55% năm 2019. Xếp hạng về phát triển bền vững của nước ta tăng từ thứ 88 năm 2016 lên thứ 49 năm 2020, cao hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển.

Những kết quả này rất ấn tượng và không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân. Là kết quả của sự đột phá về tư duy, tầm nhìn, đặc biệt nhiều chủ trương, giải pháp đã được đưa ra nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Điều này thể hiện rõ nhất qua chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh...

Cho dù vẫn còn không ít tồn tại, "điểm nghẽn", vướng mắc, bất cập cần tiếp tục tháo gỡ nhưng dấu ấn xuyến suốt trong nhiệm kỳ qua vẫn là sự quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động trong quản lý, điều hành, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Như khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là trong 5 năm qua, chúng ta đã đoàn kết cùng nhau khắc phục nhiều hạn chế, bất cập nội tại và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng như câu tục ngữ “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, với tinh thần bám sát thực tiễn, Chính phủ đã nỗ lực hết sức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Để trên "con tàu tăng trưởng" Việt Nam hướng tới chân trời mới, với cơ đồ mới về một nước Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI sẽ không ai bị bỏ lại phía sau và ai ai cũng được thụ hưởng thành quả của đổi mới và phát triển...

Những nền tảng đã tạo dựng được trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ tạo tiền đề quan trọng để nâng cao uy tín, vị thế trên trường quốc tế cũng như cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Nhưng phía trước là nhiệm kỳ 2021 - 2025 với rất nhiều yếu tố khó đoán định, đòi hỏi cần có đánh giá đúng đắn về “sức khỏe” của nền kinh tế để có chính sách, giải pháp đồng bộ, toàn diện.

Ninh Hà