Quyết liệt triển khai Đề án Quốc hội điện tử 

Xem với cỡ chữ

Đỗ Thị Thanh Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hành chính Đỗ Thị Thanh 

Ảnh: Q. Khánh

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan VPQH, trong những năm vừa qua, Chi ủy Chi bộ Vụ Hành chính luôn chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt Chi bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Từ những kết quả đạt được, chúng tôi nhận thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải khơi dậy từ trong tâm của mỗi đảng viên tính tự giác, tự nguyện, phải chuyển từ trong nhận thức để chuyển hóa trong hành động của từng đảng viên. Có như vậy việc học tập và làm theo Bác mới không hình thức, gò ép và mang lại hiệu quả. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí phải luôn được thực hiện thường xuyên và gắn với nhiệm vụ của từng đảng viên. Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên giúp cho đảng viên thấy được trách nhiệm của bản thân cũng như thấy được hiệu quả việc mình làm.

Để đạt được hiệu quả trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ dừng lại ở việc giáo dục tư tưởng mà cần có những hình thức khen thưởng và chế tài xử lý đối với tập thể, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm việc lãng phí tài sản công của cơ quan.

Từ thực tiễn tổ chức Kỳ họp thứ Tám và thứ Chín vừa qua và những phiên họp của UBTVQH, chúng ta đã thực hiện rất thành công việc tổ chức kỳ họp, phiên họp không phát hành văn bản giấy. Nếu chỉ tính riêng về mặt tiết kiệm giấy in, một kỳ họp không phát hành văn bản giấy đã tiết kiệm được ½ số lượng giấy, mực in so với kỳ họp phát hành văn bản giấy...

Tuy nhiên, có một thực tế là trong quy trình nội bộ các vụ, đơn vị, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, việc thực hiện soạn thảo, ban hành, xử lý văn bản và giao việc chưa được thực hiện theo quy trình điện tử, do vậy, còn tốn nhiều thời gian, công sức, văn phòng phẩm, chi phí phát hành văn bản. Nếu tất cả cơ quan trong hệ thống của Quốc hội, các vụ đơn vị cũng thực hiện không phát hành văn bản giấy thì chỉ tính riêng con số tiết kiệm về giấy in sẽ được nhân lên rất nhiều lần. Do vậy, chúng tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, chúng ta phải thực hiện quyết liệt việc triển khai Đề án Quốc hội điện tử không chỉ ở tầm vĩ mô (tức là tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của UBTVQH) mà còn phải được thực hiện tại các cơ quan của Quốc hội, các vụ, đơn vị thuộc VPQH, tiến tới không ban hành văn bản giấy trong hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và VPQH.

Để thực hiện nhiệm vụ này, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, lãnh đạo VPQH; sự chủ động tham gia của người đứng đầu các vụ, đơn vị và từng đảng viên, công chức. Có như vậy chúng ta mới thực hiện được một Quốc hội điện tử thực sự, như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ đạo: Quốc hội không đi sau, mà sẽ thực hiện Quốc hội điện tử song song với Chính phủ điện tử.

T. Thành lược ghi