Quận Tây Hồ, Hà Nội

Quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Xem với cỡ chữ
Ngày 24.9, HĐND quận Tây Hồ đã tổ chức Kỳ họp thứ 2.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quận đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; kinh tế - xã hội đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đáng chú ý, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bình tĩnh, sáng tạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. “Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, dịch bệnh trên địa bàn quận được kiểm soát, bảo đảm thực hiện thành công “mục tiêu kép”, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp

Ảnh: P.Long 

HĐND, Thường trực và các Ban HĐND quận đã thực hiện các nhiệm vụ trong thẩm quyền linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. HĐND quận đã phối hợp, chuẩn bị và giám sát việc tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, HĐND quận Khóa VI để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND quận; giám sát thường xuyên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chi trả, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch…

Tại kỳ họp, HĐND quận đã thảo luận, đánh giá 15 báo cáo và thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Đồng thời, thảo luận, đưa ra một số giải pháp căn cơ, hiệu quả để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn từ nay đến cuối năm.

Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, UBND quận cần có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND quận. HĐND quận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát, tổ chức các phiên giải trình…; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị cần quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

P.Long