Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa X

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Xem với cỡ chữ
Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương quyết định điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2); quyết liệt chỉ đạo các giải pháp giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm tiến độ theo cam kết, kể cả nguồn vốn năm 2020 kéo dài thực hiện sang năm 2021. Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đạt mức cao nhất.

Đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh trong phát biểu kết luận Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa X vừa được tổ chức.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Ảnh: V. Lạ

Thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời

Theo đánh giá tại kỳ họp, những tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến triển khai nhiệm vụ và đời sống của nhân dân. Nhưng với sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh tiếp tục được duy trì và có bước phát triển, bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tổng giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm tăng trưởng 4,21% so với cùng kỳ năm 2020. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động việc làm, giảm nghèo được quan tâm.

Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp mặc dù tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch theo kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh đề ra. Diện tích gieo trồng một số cây trồng chính, tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2021 đạt thấp; việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã gặp nhiều khó khăn; các hoạt động văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế của tỉnh phải tạm dừng, điều chỉnh thời gian thực hiện nên đã ảnh hưởng chung đến kế hoạch thực hiện cả năm 2021.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, những tháng cuối năm, để thực hiện thành công “mục tiêu kép”, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương có giải pháp cụ thể thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tiêm chủng vaccine phòng dịch Covid-19 theo kế hoạch. Thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cần chỉ đạo tập trung tổ chức, liên kết sản xuất đối với một số sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh để nâng cao giá trị hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kế hoạch, lộ trình, tập trung nguồn lực hỗ trợ các HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả để đáp ứng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Khẩn trương giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 chi tiết cho các dự án khởi công mới đủ điều kiện bố trí vốn ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn; tiếp tục các giải pháp giải ngân vốn đầu tư XDCB bảo đảm tiến độ theo cam kết và triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Phân giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021 còn hết sức nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị UBND tỉnh tập trung các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, có kế hoạch, lộ trình và phân giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, địa phương thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vấn đề cử tri kiến nghị và đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tại kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình và nhất trí thông qua 10 nghị quyết. Nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, làm cơ sở để UBND tỉnh điều hành trong thời gian tới, để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cần khẩn trương quyết định điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2); quyết liệt chỉ đạo các giải pháp giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm tiến độ theo cam kết, kể cả nguồn vốn năm 2020 kéo dài thực hiện sang năm 2021. Cùng với đó, phát huy những kết quả và kinh nghiệm thời gian qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đạt mức cao nhất.

VÂN NGUYỄN