Quảng Ninh

Quyết liệt, gắn rõ trách nhiệm trong phòng, chống dịch 

Xem với cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp trực tuyến sáng 5.6 của UBND tỉnh với các địa phương và sở, ngành để rà soát các quy trình, phương án phòng, chống dịch Covid-19, các phương án phòng, chống dịch tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, khu vực cửa khẩu, chốt kiểm soát dịch ra vào tỉnh, khu công nghiệp, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đã được rà soát toàn bộ quy trình, những hạn chế phát sinh trong quá trình hoạt động. Trong đó, đối với 10 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ tỉnh hiện vẫn còn tình trạng xe dù núp bóng xe cá nhân để vận chuyển khách, một bộ phận người dân không hợp tác, trốn tránh khai báo và khai báo không trung thực. Đối với khu công nghiệp, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, việc thực hiện thông điệp 5K một số nơi chưa thực sự được bảo đảm, nhất là tiêu chí giữ khoảng cách, việc quản lý công nhân khu công nghiệp tại nơi ở trong khu dân cư còn gặp khó khăn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu công tác phòng, chống dịch phải quyết liệt và gắn trách nhiệm tới từng sở ngành, địa phương, từng cá nhân. Với phương châm kiểm soát từ bên trong và tập trung phòng chống xâm nhập từ bên ngoài, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh kịp thời những lỗ hổng trong quy trình, phương án phòng chống dịch để chủ động tấn công; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình đó. Riêng đối với các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra/vào tỉnh, các địa phương cần đầu tư, quan tâm nâng cao điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; xử lý thật nghiêm các đối tượng vi phạm phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền tới Nhân dân thực hiện khai báo y tế điện tử từ trước để giải phóng nhanh phương tiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cùng với giữ vững địa bàn toàn tỉnh an toàn, công tác phòng, chống Covid-19 tại các khu công nghiệp, khu cửa khẩu phải được thực hiện thành nhiều tầng; phải coi đây là pháo đài bất khả xâm phạm. Đối với các trung tâm thương mại, chợ dân sinh, các địa phương phải nâng cao cơ chế kiểm soát trong phòng chống dịch, đặc biệt là việc giữ khoảng cách. Các sở, ngành, địa phương phải xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch để tăng thêm tính răn đe, bảo đảm giữ vững được địa bàn an toàn.

LÊ HÀ