Nhịp cầu

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các vấn đề môi trường gây bức xúc 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh những thành tựu về kinh tế - xã hội đã đạt được, tỉnh Lào Cai đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường gây tác động xấu đến đời sống, sản xuất, sức khỏe của người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội... Đặc biệt là vấn đề môi trường tại KCN Tằng Loỏng và các dự án khai thác, chế biến khoáng sản Đồng Sin Quyền, Apatit, sắt Quý Sa, các mỏ đá Bản Cầm...

Để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trong năm 2020, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, UBND tỉnh tiếp tục tập trung và ưu tiên chỉ đạo triển khai, giải quyết các vấn đề môi trường KCN Tằng Loỏng (công tác di chuyển dân/thanh/kiểm tra các sơ sở sản xuất kinh doanh; các giải pháp về kiểm soát ô nhiễm); các vấn đề môi trường tại khu vực mỏ tuyển đồng Sin quyền, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (công tác di chuyển dân, đánh giá tác động môi trường tổng thể các dự án tuyển đồng tại khu vực xã Cốc Mỳ)...  Vì vậy, môi trường các KCN đã có bước cải thiện đáng kể, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm, giải quyết các bức xúc của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là: Chưa có giải pháp khắc phục kịp thời các bãi tập kết rác thải đã được đầu tư xây dựng tại các xã NTM hoạt động không hiệu quả. Một số vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân, cử tri phản ánh nhiều chậm được giải quyết dứt điểm như: Việc di chuyển dân cư khu tổ hợp đồng Sin Quyền, khu công nghiệp Tằng Lỏng chậm tiến độ; tình trạng xả rác bừa bãi tại các khu vực đất trống, ven đô thị gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường... Tại một số dự án đang thi công xây dựng cơ bản chưa chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Một số tuyến đường của thành phố Lào Cai còn tình trạng đất đá rơi vãi, bụi... do các xe chở vật liệu, đất đá gây ra.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu ngành chức năng trước hết cần chỉ đạo rà soát các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ môi trường để chỉ đạo các cấp, các ngành và các cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm túc nhằm chủ động hơn trong việc phòng chống các sự cố về môi trường có thể xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản… không chấp hành nghiêm các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đánh giá hiện trạng, hiệu quả của bãi rác tập trung đã đầu tư ở những xã nông thôn mới, có giải pháp sớm khắc phục, đưa các bãi tập kết rác thải đã được đầu tư xây dựng tại các xã NTM vào hoạt động hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Đặc biệt, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, cử tri phản ánh nhiều nhưng chậm được giải quyết dứt điểm.

HÀ THIỆP