HĐND tỉnh Hòa Bình

Quyết định nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 21 

Xem với cỡ chữ

Ngày 28.4, HĐND tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 21, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

		Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 11 nghị quyết quan trọng liên quan đến: Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, vận tải. Việc quyết nghị các nội dung trên được đánh giá là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của tỉnh; góp phần tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ; nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị: Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, chính quyền các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tập trung triển khai, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong quý II.2021, tạo đà cho thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trần Tâm