Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh Khóa XVIII bằng hình thức trực tuyến

- 19:25, 10/05/2021 - Quang Tuấn
Chiều 10.5, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 23 bằng hình thức trực tuyến với 33 điểm cầu.

Tham dự Kỳ họp tại các điểm cầu trực tuyến có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Nhân Chiến. Dự tại điểm cầu trung tâm có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung chủ tọa Kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư một số dự án. Mặt khác, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, nhằm bảo đảm kịp thời công tác xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu của tình hình cấp bách hiện nay, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về mức giá đặt hàng tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Đây là các nội dung có ý nghĩa quan trọng, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận cho ý kiến, để đảm bảo nghị quyết được ban hành đúng theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn.

Sau khi xem xét, thảo luận các Tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, thống nhất biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết về Kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 là 43.427 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước gần 43.170 tỷ đồng (gồm nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ); vốn đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khoảng 257 tỷ đồng.

Về phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện phương án dự kiến và danh mục chi tiết để báo cáo tại phiên họp đầu tiên HĐND tỉnh khóa mới, trong đó, lưu ý một số nội dung về đánh giá và dự báo khả năng thu chi ngân sách Nhà nước trong giai đoạn; rà soát, sửa đổi các quy định về phân công phân cấp đầu tư ngân sách... Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới dự án theo khả năng cân đối và bố trí vốn hàng năm bảo đảm hoàn thành trong kỳ trung hạn.

HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua Nghị quyết về mức giá đặt hàng tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real Time PCR là 734.000đ/1 xét nghiệm.

oàn cảnh Kỳ họp tại điểm cầu trung tâm
Toàn cảnh Kỳ họp tại điểm cầu trung tâm

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 8 dự án về giao thông, y tế và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định, các Nghị quyết vừa được thông qua có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để xác định khả năng cân đối vốn của các dự án, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để Nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương rà soát các nguồn lực, lập danh mục chi tiết và cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương ở các cấp ngân sách, báo cáo HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết định.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung kêu gọi toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tập trung thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Quang Tuấn