Khi đại biểu dân cử truyền cảm hứng phát triển giáo dục
06:49 20/11/2022
Tăng cường mối liên hệ mật thiết đại biểu - cử tri
06:41 25/10/2022
Bài 1:  Hạn chế tình trạng “chạy thời gian”
07:00 19/10/2022
Phối hợp chặt với cơ quan soạn thảo yêu cầu giải trình, làm rõ
06:20 17/10/2022
Dứt điểm những trường hợp vướng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
05:44 17/10/2022
Đề nghị dừng đầu tư dự án chậm tiến độ, không còn phù hợp
06:38 16/10/2022
Chung tay hành động vì một cộng đồng không ma túy
06:09 27/09/2022
Nhiều kết quả tích cực
06:30 23/09/2022
Đổi mới nội dung, nâng tầm chất lượng
06:27 23/09/2022
Sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri
06:22 21/09/2022
Bảo đảm ít nhất “ba mặt” trong đối tượng mời dự
05:30 30/08/2022
Bài cuối: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm
06:23 26/08/2022
Bài 1:  Tạo động lực để người nghèo vươn lên
07:06 23/08/2022
Bài cuối: Chấn chỉnh việc lập dự án không phù hợp, thiếu khả thi
07:02 23/08/2022
Bài 1: Chưa thường xuyên, quyết liệt chỉ đạo
06:08 22/08/2022
Tạo chuyển biến trong thu hút đầu tư
06:46 17/08/2022