Bài 3: Ngăn chặn và tẩy trừ tham nhũng

Từ kinh nghiệm lịch sử có thể nói, phòng, chống tham nhũng là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa sinh tử, mất còn của thể chế, của quốc gia - dân tộc chúng ta! Đặc biệt vấn đề này càng trở nên cấp bách trong hơn 75 năm qua, kể từ khi Đảng ta cầm quyền, nhất là cực kỳ nóng bỏng trong ba chục năm nay.

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
33°С
TP. Hồ Chí Minh
32,8°С
TP. Hạ Long
32,3°С
Nha Trang
32,9°С
Vũng Tàu
30,5°С

Giám sát

Dấu ấn về sự đổi mới và quyết liệt

Dấu ấn về sự đổi mới và quyết liệt

Ngay tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XIV đã tiến hành giám sát chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ về “việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Đây cũng là giám sát chuyên đề khởi đầu các chuyên đề giám sát tối cao khác đã được Quốc hội tiến hành trong nhiệm kỳ này trên tinh thần chọn đúng, trúng vấn đề nóng bỏng của đời sống và quyết liệt tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Xem tiếp...